普通话水平测试常见易错字

普通话水平测试常见易错字(一)

1.挨紧 āi 2.挨饿受冻 ái 3.皑皑 ái 4.狭隘 ài 5.不谙水性 ān 6.熬菜 āo7.煎熬 áo 8.鏖战 áo 9.拗断 ǎo 10.拗口令 ào 11. 纵横捭阖 bǎi hé 12.稗官野史 bài 13.扳平 bān 14.同胞 bāo 15. 炮羊肉 bāo 16.剥皮 bāo 17.薄纸 báo 18.并行不悖 bèi 19.蓓蕾 bèi lěi 20.奔波 bō 21.投奔 bèn 22.迸发 bèng 23.包庇 bì 24.麻痹 bì 25.奴颜婢膝 bì xī 26.刚愎自用 bì 27.复辟bì 28.濒临 bīn 29.针砭 biān 30.屏气 bǐng 31.摒弃 bǐng 32.剥削 bō xuē 33.波涛 bō 34.菠菜 bō 35.停泊 bó 36.淡薄 bó 37.哺育 bǔ 38. 粗糙 cāo 39.嘈杂 cáo 40.参差 cēn cī 41.差错 chā 42.偏差 chā 43.差距 chā 44.搽粉 chá 45.猹 chá 46.刹那 chà 47.差遣 chāi 48.谄媚 chǎn 49.忏悔 chàn 50.羼水 chàn 51.场院 cháng 52.一场雨 cháng 53.赔偿 cháng 54.徜徉 cháng 55.绰起chāo 56.风驰电掣 chè 57.瞠目结舌 chēng 58.乘机 chéng 59.惩前毖后 chéng 60.惩创 chéng chuàng 61.驰骋 chěng 62.鞭笞 chī 63.痴呆chī 64.痴心妄想 chī65.白痴 chī 66.踟蹰 chí chú 67.奢侈 chǐ 68.整饬chì 69.炽热 chì 70.不啻 chì71.叱咤风云 chì zhà 72.忧心忡忡 chōng 73.憧憬 chōng 74.崇拜 chóng 75.惆怅 chóu chàng 76.踌躇 chóu chú 77.相形见绌chù 78. 黜免 chù 79.揣摩 chuǎi80.椽子 chuán 81.创伤 chuāng 82.凄怆 chuàng 83.啜泣 chuò 84.辍学 chuò 85.宽绰 chuò 86.瑕疵 cī 87.伺候 cì 88.烟囱 cōng 89.从容 cóng 90.淙淙流水 cóng 91.一蹴而就 cù 92.璀璨 cuǐ 93.忖度 cǔn duó 94.蹉跎 cuō tuó 95. 挫折cuò96. 呆板 dāi 97.答应 dā 98.逮老鼠 dǎi 99.逮捕 dài bǔ 100.殚思极虑 dān

普通话水平测试常见易错字(二)

1.虎视眈眈 dān 2. 肆无忌惮 dàn 3.档案 dàng 4.当(本)年 dàng 5.追悼 dào  6.提防 dī 7.瓜熟蒂落 dì 8.缔造 dì 9.掂掇 diān duo 10.玷污 diàn 11.装订 dìng 12.订正 dìng 13.恫吓 dòng hè 14.句读 dòu 15.兑换 duì 16.踱步 duó 17.阿谀 ē yú 18.婀娜 ē nuó 19.扼要 è 20.菲薄 fěi 21.沸点 fèi 22.氛围 fēn 23.肤浅 fū 24.敷衍塞责 fū yǎn sè 25.仿佛 fú 26.凫水 fú 27.篇幅 fú 28.辐射 fú 29.果脯 fǔ 30.随声附和 fù hè 31.准噶尔 gá 32.大动干戈 gē 33.诸葛亮 gě34.脖颈 gěng 35.提供 gōng 36.供销 gōng 37. 供给 gōng jǐ 38.供不应求 gōng yìng 39.供认 gòng 40.口供 gòng 41.佝偻 gōu lóu 42.勾当 gòu 43.骨朵 gū 44.骨气 gǔ 45.蛊惑 gǔ 46.商贾 gǔ 47.桎梏 gù 48.粗犷 guǎng 49.皈依 guī 50.瑰丽 guī 51.刽子手 guì 52.聒噪 guō 53.哈达 hǎ 54.尸骸 hái 55.希罕 han  56.引吭高歌 háng 57.沆瀣一气 hàng xiè 58.干涸 hé 59.一丘之貉 hé 60.上颌 hé 61.喝彩 hè 62.负荷 hè 63.蛮横 hèng 64.飞来横祸 hèng 65.发横财 hèng 66.一哄而散 hòng 67.糊口 hú 68.囫囵吞枣 hú lún 69.华山 huà 70.怙恶不悛hù quān 71.豢养 huàn 72.病入膏肓 huāng 73.讳疾忌医 huì jí 74.诲人不倦 huì 75.阴晦 huì 76.污秽 huì 77.浑水摸鱼 hún 78.混淆 hùn xiáo 79.和泥 huó 80.搅和 huo 81.豁达 huò 82.霍乱 huò 83. 茶几 jī 84.畸形 jī 85.羁绊 jī 86.羁旅 jī 87.放荡不羁 jī 88.无稽之谈 jī 89.跻身 jī 90.通缉令 jī 91.汲取 jí 92.即使 jí 93.开学在即 jí 94.疾恶如仇 jí 95.嫉妒 jí 96.棘手 jí 97.贫瘠 jí 98.狼藉 jí 99.一触即发 jí 100.脊梁 jǐ


普通话水平测试常见易错字(三)

1.人才济济 jǐ 2.给予 jǐ yǔ 3.觊觎 jì yú 4.成绩 jì 5.事迹 jì 6.雪茄 jiā 7.信笺 jiān 8.歼灭 jiān 9.草菅人命 jiān 10.缄默 jiān 11.渐染 jiān 12.眼睑 jiǎn 13.间断 jiàn 14.矫枉过正 jiǎo 15.缴纳 jiǎo 16.校对 jiào 17.开花结果 jiē 18.事情结果 jié19.结冰 jié 20.反诘 jié 21.拮据 jié jū 22.攻讦 jié 23.桔梗 jié gěng 24.押解 jiè 25.情不自禁 jīn 26.根茎叶 jīng 27.长颈鹿 jǐng 28.杀一儆百 jǐng 29.强劲 jìng 30.劲敌jìng 31.劲旅 jìng 32.痉挛 jìng 33.抓阄 jiū 34.针灸 jiǔ 35.韭菜 jiǔ 36.内疚 jiù 37.既往不咎 jiù 38.狙击 jū 39.咀嚼 jǔ jué 40.循规蹈矩 jǔ 41.矩形 jǔ 42.沮丧 jǔ 43.龃龉 jǔ yǔ 44.前倨后恭 jù 45.镌刻 juān 46.隽永 juàn 47.角色 jué 48.角斗 jué 49.角逐 jué 50.倔强 juéjiàng 51.崛起 jué 52.猖獗 jué 53.诡谲 jué 54.矍铄 juéshuò 55.攫取 jué 56.细菌 jūn 57.龟裂 jūn 58.俊杰 jùn 59.崇山峻岭 jùn 60.竣工 jùn 61.隽秀 jùn 62. 同仇敌忾 kài 63.不卑不亢 kàng 64.坎坷 kě 65.可汗 kè hán 66.恪守 kè 67.倥偬 kǒng zǒng 68.会计 kuài 69.窥探 kuī 70.傀儡 kuǐlěi71. 邋遢 lā ta 72.拉家常 lá 73.丢三落四 là 74.书声琅琅 láng 75.唠叨 láo 76.落枕 lào 77.奶酪 lào 78.勒索 lè 79.勒紧 lēi 80.擂鼓 léi 81.赢弱 léi 82.果实累累 léi 83.罪行累累 lěi 84.擂台 lèi 85.罹难 lí 86.潋滟 liàn 87.量入为出 liàng 88.撩水 liāo 89.撩拨 liáo 90.寂寥 liáo 91.瞭望 liào 92.趔趄 liè qiе 93.雕镂 lòu 94.贿赂 lù 95.棕榈 lǘ 96.掠夺 lüè 97. 抹桌子 mā 98.阴霾 mái 99.埋怨 mán 100.耄耋 mào dié 

普通话水平测试常见易错字(四)

1.联袂 mèi 2.闷热mēn 3.扪心自问 mén 4.愤懑 mèn 5.蒙头转向 mēng 6.蒙头盖脸 méng 7.靡费 mí8.萎靡不振 mǐ9.静谧 mì 10.分娩 miǎn 11.酩酊 mǐng dǐng 12.荒谬miù 13.脉脉 mò 14.抹墙 mò 15.蓦然回首 mò 16.牟取 móu 17.模样 mú18. 羞赧 nǎn 19.呶呶不休 náo 20.泥淖 nào 21.口讷 nè 22.气馁 něi 23.拟人nǐ24.隐匿 nì 25.拘泥 nì26.亲昵 nì27.拈花惹草 niān 28.宁死不屈 nìng 29.泥泞 nìng 30.忸怩 niǔ ní 31.执拗 niù 32.驽马 nú 33.虐待 nüè34. 扒手 pá 35.迫击炮 pǎi 36.心宽体胖 pán 37.蹒跚 pán 38.滂沱 pāng tuó39.彷徨 páng 40.炮制 páo 41.咆哮 páo xiào 42.炮烙 páo luò 43.胚胎 pēi 44.喷香 pèn 45.抨击 pēng 46.澎湃 péng pài 47.纰漏 pī48.毗邻 pí 49.癖好 pǐ 50.否极泰来 pǐ 51.媲美 pì 52.扁舟 piān 53.大腹便便 pián 54.剽窃piāo 55.饿殍 piǎo 56.乒乓 pīng pāng 57.湖泊 pō 58.居心叵测 pǒ 59.糟粕pò 60.解剖 pōu 61.前仆后继 pū 62.奴仆 pú 63.风尘仆仆 pú 64.玉璞 pú 65.匍匐 pú fú 66.瀑布 pù 67.一曝十寒 pù68. 休戚与共 qī 69.颀长 qí 70.歧途 qí71.绮丽 qǐ 72.修葺 qì 73.休憩 qì 74.关卡 qiǎ 75.悭吝 qiān 76.掮客 qián 77.潜移默化 qián 78.虔诚 qián 79.天堑 qiàn 80.戕害 qiāng 81.强迫 qiǎng 82.勉强qiǎng 83.强求 qiǎng 84.牵强附会 qiǎng 85.襁褓 qiǎng 86.翘首远望 qiáo 87.讥诮 qiào 88.怯懦 qiènuò 89.提纲挈领 qiè 90.锲而不舍 qiè 91.惬意 qiè 92.衾枕 qīn 93.倾盆大雨 qīng 94.引擎 qíng 95.亲家 qìng 96.曲折 qū 97.祛除 qū 98.黢黑 qū 99.水到渠成 qú 100.清癯 qú

普通话水平测试常见易错字(五)

1.瞿塘峡 qú 2.通衢大道 qú 3.龋齿 qǔ 4.面面相觑 qù 5.债券 quàn 6.商榷 què 7.逡巡 qūn 8.麇集 qún 9.围绕 rào 10.荏苒 rěn rǎn 11.稔知 rěn 12.妊娠 rèn shēn 13.仍然 réng 14.冗长 rǒng 15.缫丝 sāo 16.稼穑 jià sè 17.堵塞 sè 18.芟除 shān 19.潸然泪下 shān 20.禅让 shàn 21.讪笑 shàn 22.赡养 shàn 23.折本 shé 24.慑服 shè 25.退避三舍 shè 26.海市蜃楼 shèn 27.舐犊之情 shì 28.教室 shì 29.有恃无恐 shì 30.狩猎 shòu 31.倏忽 shū 32.束缚 shù fù 33.刷白 shuà 34.游说 shuì 35.吸吮 shǔn 36.瞬息万变 shùn 37.怂恿 sǒng yǒng 38.塑料 sù 39.簌簌 sù 40.虽然 suī 41.鬼鬼崇崇 suì 42.婆娑 suō 43. 趿拉 tā 44.鞭挞 tà 45.叨光 tāo 46.熏陶 táo  47.体已 tī 48.孝悌 tì 49.倜傥 tì tǎng 50.恬不知耻 tián 51.殄灭 tiǎn 52.轻佻 tiāo 53.妥贴 tiē 54.请帖 tiě 55.字帖 tiè 56.恸哭 tòng 57.如火如荼 tú 58.湍急 tuān 59.颓废 tuí 60.蜕化 tuì 61.囤积 tún 62.逶迤 wēi yí 63.崔嵬 wéi 64.冒天下之大不韪wěi 65.为虎作伥 wèi chāng 66.龌龊 wò chuò 67.斡旋 wò 68.深恶痛绝 wù jí 69. 膝盖 xī 70.檄文 xí 71.狡黠 xiá 72.厦门 xià 73.纤维 xiān wéi 74.翩跹 xiān 75.屡见不鲜 xiān 76.垂涎三尺xián 77.勾股弦 xián 78.鲜见 xiǎn 79.肖像 xiào 80.采撷 xié81.叶韵 xié 82.纸屑 xiè 83.机械 xiè 84.省亲 xǐng 85.不朽 xiǔ 86.铜臭 xiù 87.星宿 xiù 88.长吁短叹 xū 89.自诩 xǔ 90.抚恤金 xù 91.酗酒 xù 92.煦暖 xù 93.眩晕 xuàn yùn 94.炫耀 xuàn 95.洞穴 xué 96.戏谑 xuè 97.驯服 xùn 98.徇私舞弊xùn 99.倾轧 yà 100.揠苗助长 yà


普通话水平测试常见易错字(六)

1.殷红 yān 2.湮没 yān 3.筵席 yán 4.百花争妍 yán 5. 河沿 yán 6.偃旗息鼓 yǎn 7. 奄奄一息 yǎn 8.赝品 yàn  9.佯装 yáng 10.怏怏不乐 yàng 11.安然无恙 yàng 12.杳无音信 yǎo 13.窈窕 yǎo tiǎo 14.发疟子 yào 15.耀武扬威 yào 16.因噎废食 yē 17.揶揄 yé yú 18.陶冶 yě 19.呜咽 yè 20.摇曳 yè 21.拜谒 yè 22.笑靥 yè 23.甘之如饴 yí 24.颐和园 yí 25.迤逦 yǐ lǐ 26.旖旎 yǐ nǐ 27.自怨自艾 yì 28.游弋 yì 29.后裔 yì 30.奇闻轶事 yì 31.络绎不绝 yì 32.造诣 yì 33.友谊 yì 34.肄业 yì 35.熠熠闪光 yì 36.一望无垠 yín 37.封妻荫子 yìn 38.应届 yīng 39.应承 yìng 40.应用文 yìng 41.应试教育 yìng 42.邮递员 yóu 43.黑黝黝 yǒu 44.良莠不齐 yǒu 45.迂回 yū 46.向隅而泣 yú 47.始终不渝 yú 48.逾越 yú 49.年逾古稀 yú 50.娱乐 yú 51.伛偻 yú lǚ 52.舆论 yú 53.尔虞我诈 yú 54.囹圄 yǔ 55.参与 yù 56.驾驭 yù 57.家喻户晓 yù 58.熨贴 yù 59.寓情于景 yù 60.鹜蚌相争 yù 61.卖儿鬻女 yù 62.断瓦残垣 yuán 63.苑囿 yuàn yòu 64.头晕 yūn 65.允许 yǔn 66.晕船 yùn